تامل در دگرگونی جهان

هر نوع مداخله در وضعیت جاری به قصد ایجاد شکاف یا دگرگونی در آن، موقعیتی کم‌نظیر برای زیستن است. زندگی در معنای انسانی آن، که چیزی جز بهره بردن از امر جمعی برای کنش فاعلانه و فعالانه در جریان تغییر دائمی جهان نیست، از مجرای چنین مداخله‌ای جریان دارد. این عمل آگاهانه برای مداخله در… ادامه خواندن تامل در دگرگونی جهان

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در درنگ‌ها